ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 5 รวมทั้งหมด : 1 หน้า

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 27 ก.ค. 65 ถึง 27 ส.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 10 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 13 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ทำความดี ช่วยเหลือสังคม

ทำความดี ช่วยเหลือสังคม

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 1 ส.ค. 65 ถึง 1 ส.ค. 73
ผู้จัดการเกียรติบัตร : admin
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 0 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 24 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 1 ก.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 29 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 53 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 5 ก.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 15 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 18 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 45 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726